Υπηρεσίες Recruiting

Η εταιρεία μας αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναλάβει και να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης σας εύστοχα, γρήγορα, επιστημονικά και αποτελεσματικά.

Η διαδικασία ακολουθεί όλες τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ και της οργανωτικής ψυχολογίας.

Σε μια πρώτη φάση αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του πελάτη - επιχειρηματία και διατυπώνουμε τους στόχους της στελέχωσης. Η διαδικασία επικεντρώνεται στο ταίριασμα μεταξύ ικανοτήτων, προσωπικότητας και εμπειρίας των υποψηφίων και των χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων και της κουλτούρας του οργανισμού.

Υπηρεσία Στελέχωσης - RecruitingΑφού διατυπωθούν οι επιθυμίες του πελάτη - επιχειρηματία ξεκινάει μια αναλυτική επισκόπηση των βιογραφικών της βάσης δεδομένων μας καθώς και η δημοσίευση της κατάλληλης αγγελίας στον τύπο.

Τα βιογραφικά εξετάζονται ως προς την πληρότητα των προσόντων που ζητούνται και προκρίνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις καλύτερες προδιαγραφές.

Εν συνεχεία οι υποψήφιοι αυτοί αξιολογούνται ως προς τις ικανότητες, την προσωπικότητα, τις επαγγελματικές τους αξίες και τις ικανότητες τους για λήψη απόφασης μέσω των έγκυρων και αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων της εταιρείας μας (τεστ).

Αυτοί που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στα τεστ προκρίνονται στο στάδιο των συνεντεύξεων. Κατά την συνέντευξη εξετάζονται πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία, τις ικανότητες, τις αδυναμίες, το ήθος, την διαχείριση πίεσης - στρες, την ιδεολογία, την νοο

τροπία, την ευκολία προσαρμογής και τις κοινωνικές δεξιότητες του υποψηφίου. Από το στάδιο των συνεντεύξεων οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας μας καταλήγουν σε μια λίστα με τους επικρατέστερους (3-5 άτομα). Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν στην συνέχεια να περάσουν εκ νέου από συνέντευξη και με την παρουσία του πελάτη - επιχειρηματία προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος τα δυνατά τους σημεία και την δυνατότητα συνεργασίας τους.

Στον επιχειρηματία που θα επιλέξει και θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία στελέχωσης της εταιρείας μας προσφέρονται αναλυτικοί φάκελοι με όλα τα στοιχεία του βιογραφικού, των τεστ και των πληροφοριών της συνέντευξης καθώς και τα σχόλια και οι κρίσεις του συνεντευκτή για κάθε υποψήφιο χωριστά.

Επιπλέον παρέχεται επαγγελματική συμβουλευτική σχετικά με την ορθότητα απόρριψης ή πρόκρισης κάθε υποψηφίου.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Υπηρεσία Job Analysis - Job Description

Η ανάλυση εργασίας και οι περιγραφές θέσης αποτελούν συνήθη πρακτική της πλειοψηφίας των πολυεθνικών εταιρειών.

περισσότερα

Υπηρεσία Στελέχωσης - Recruiting

Η εταιρεία μας, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναλάβει και να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης σας εύστοχα, γρήγορα, επιστημονικά και αποτελεσματικά.

περισσότερα

Δημιουργία νέων τεστ

Η χρήση επιστημονικών τεστ για την εξασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής και σύγχρονης διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελεί κοινή πρακτική των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως.

περισσότερα