Υπηρεσία Κατασκευής Τεστ

Η χρήση επιστημονικών τεστ για την εξασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής και σύγχρονης διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αποτελεί κοινή πρακτική των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως.

Τα τεστ κατασκευάζονται από ειδικούς Ψυχολόγους με σημαντικό υπόβαθρο στον χώρο της εργασίας και της στατιστικής και σύμφωνα με συγκεκριμένους μεθοδολογικούς κανόνες του κλάδου της Ψυχομετρίας.

Τα τεστ κατασκευάζονται από ειδικούς Ψυχολόγους με σημαντικό υπόβαθρο στον χώρο της εργασίας και της στατιστικής και σύμφωνα με συγκεκριμένους μεθοδολογικούς κανόνες του κλάδου της Ψυχομετρίας.

περισσότερα

Υπηρεσία Στελέχωσης - Recruiting

Η εταιρεία μας, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναλάβει και να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης της επιχείρησης σας εύστοχα, γρήγορα, επιστημονικά και αποτελεσματικά.

Η διαδικασία ακολουθεί όλες τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ και της οργανωτικής ψυχολογίας.

Σε μια πρώτη φάση αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του πελάτη - επιχειρηματία και διατυπώνουμε τους στόχους της στελέχωσης. Η διαδικασία επικεντρώνεται στο ταίριασμα μεταξύ ικανοτήτων, προσωπικότητας και εμπειρίας των υποψηφίων και των χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων και της κουλτούρας του οργανισμού.

περισσότερα

Υπηρεσία Job Analysis - Job Description

 Υπηρεσία Job Analysis - Job Description
Η εταιρεία μας, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναλάβει και να καλύψει τις ανάγκες ανάλυσης καθηκόντων και χαρακτηριστικών των εργασιακών θέσεων της επιχείρησης σας εύστοχα, γρήγορα, επιστημονικά και αποτελεσματικά.

Η ανάλυση εργασίας και οι περιγραφές θέσης αποτελούν συνήθη πρακτική της πλειοψηφίας των πολυεθνικών εταιρειών και απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία σε υψηλά στάνταρ.

Σε μια πρώτη φάση καθορίζονται σε συνεργασία με την διοίκηση οι ανάγκες για την καταγραφή των χαρακτηριστικών και των καθηκόντων των εργασιακών θέσεων, η φιλοσοφία καθώς και η δομή της εταιρείας.