Τι είναι Επαγγελματικές Αξίες

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αντιδρά, μας παρέχει, με βάση την συμπεριφορά του, την δυνατότητα να το περιγράψουμε ανάλογα.

Μπορούμε, δηλαδή, να διαπιστώσουμε την ιδιοσυγκρασία του και κατ' επέκταση την μελλοντική του συμπεριφορά. Ωστόσο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες αξίες στον ίδιο βαθμό. Η μέτρηση τόσο της ιδιοσυγκρασίας όσο και των αξιών ενός ατόμου, είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγησή του και για την κατανόηση - πρόβλεψη της συμπεριφοράς του.

Η αξιολόγηση των αξιών των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι οι επαγγελματικές αξίες;

Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ακριβή ορισμό θα υποστηρίζαμε ότι οι αξίες αποτελούν αποκρυσταλλωμένες βαθύτερες πεποιθήσεις, προτιμήσεις, στάσεις, ιδέες και γνώμες του υποκειμένου οι οποίες με τρόπο δυναμικό και συχνά ασυνείδητο κατευθύνουν την συμπεριφορά του και τις επιλογές του.

Οι αξίες συνήθως είναι οργανωμένες σε ένα συμπαγές σύστημα και εμφανίζουν την τάση να προσελκύουν παρόμοιες με αυτές αξίες και να απομακρύνουν τις αντίθετες τους. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος έχει ψηλά στο σύστημα αξιών του την τεμπελιά, την ανηθικότητα, το ψεύδος και την κλοπή τότε είναι πιο πιθανό ότι παράλληλα θα είναι ανεύθυνος και ασυνείδητος παρά φιλότιμος και συμπονετικός. Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο επιλέγει και εσωτερικεύει συγκεκριμένες αξίες είναι πολυσύνθετος και βασίζεται ταυτόχρονα στην κληρονομικότητα, στην οικογένεια, στα βιώματα του και στο ευρύτερο κοινωνικό - ιστορικό πλαίσιο. Η διαφορά των αξιών από τις στάσεις ή τις απλές απόψεις του ατόμου έγκειται στον βαθμό στον οποίο αυτές επηρεάζουν την συμπεριφορά του καθώς και στην δυσκολία στην αλλαγή τους. Οι αξίες είναι σχετικά σταθερές και αμετάβλητες.

Οι αξίες ενός προσώπου καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμπεριφέρεται καθώς και τον βαθμό απόδοσής του στην πραγματοποίηση ενός έργου. Οι άμεσες αποφάσεις, όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδια, επηρεάζονται, συνειδητά και ασυνείδητα, από το ατομικό σύστημα αξιών. Το αίσθημα αυτάρκειας επίσης εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό στον οποίο οι αξίες εκφράζονται στην καθημερινή ζωή. Η ασυμβατότητα ή η σύγκρουση αξιών, σε ενδοατομικό ή ενδοομαδικό επίπεδο, αποτελούν τη ρίζα πολλών προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;