Τι είναι η Προσωπικότητα;

Παρατηρείται το φαινόμενο, εργαζόμενοι με πολλές ικανότητες να μην μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά στα πλαίσια του ρόλου τους στην εταιρεία.

Πίσω από αυτά τα φαινόμενα συνήθως βρίσκεται η ασυμβατότητα της προσωπικότητας του εργαζομένου με αυτή των υπολοίπων συναδέλφων καθώς και με την οργανωτική κουλτούρα. Αυτά τα προβλήματα προσαρμογής και απόδοσης μπορούν να αντιμετωπιστούν προληπτικά εφόσον διαγιγνώσκεται έγκαιρα η προσωπικότητα των νέων στελεχών μιας εταιρείας και αξιολογείται η δυνατότητα τους να ταιριάξουν με την ήδη διαμορφωμένη δυναμική της επιχείρησης. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η προσωπικότητα;

Αν θέλαμε να παρέχουμε έναν ακριβή ορισμό της προσωπικότητας θα αναφέραμε ότι: η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι το σύνολο των σωματικών, νοητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών γνωρισμάτων, των συμπεριφορών και των συνηθειών που διαφοροποιούν τον κάθε έναν από εμάς από τους υπολοίπους. Η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική και σταθερή και εξαρτάται από την κληρονομικότητα και από το περιβάλλον.

Κατά περιόδους έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με το τι είναι η προσωπικότητα, τι περιλαμβάνει και από τι επηρεάζεται, π.χ. Freud, Cattell, Eysenck, Hartmann, Bandura, Rogers κ.α. Η κάθε μια από αυτές τις θεωρήσεις επηρεάζεται έντονα από το ιδεολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο του θεμελιωτή της. Ωστόσο ακόμη και αν όλες αυτές οι θεωρήσεις έχουν τα ισχυρά τους σημεία και κατορθώνουν σε σημαντικό βαθμό να διεισδύσουν στη βαθύτερη ουσία της έννοιας "προσωπικότητα", τα τελευταία χρόνια τείνουν να ξεπεραστούν από μια νέα θεώρηση, πάνω στην οποία φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ψυχολόγους της προσωπικότητας. Η θεώρηση αυτή ονομάζεται "μοντέλο των 5 παραγόντων" και υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί πλήρως από 5 βασικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής::

 • Νευρωτισμός

  , ο οποίος αναφέρεται στην συναισθηματική ισορροπία και στην προσαρμογή του ατόμου.
 • Εξωστρέφεια

  , η οποία αξιολογεί την ποιότητα και την ένταση των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου.
 • Ανοικτότητα

  , η οποία περιγράφει την ικανότητα του ατόμου να ανοιχθεί και να εξερευνήσει άγνωστες καταστάσεις, να προσλάβει νέες εμπειρίες κ.ο.κ.
 • Ευαρέστηση

  , η οποία εξετάζει την ποιότητα των σχέσεων του ατόμου με τους άλλους και με τον εαυτό του.
 • Ευσυνειδησία

  , η οποία εστιάζει στο κατά πόσο η συμπεριφορά του ατόμου στοχεύει στην επίτευξη κάποιου σκοπού και διέπεται από εσωτερικές αξίες, κανόνες και ηθική.
Η αξιολόγηση αυτών των διαστάσεων είναι σημαντική και μπορεί να μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική προσαρμογή και απόδοση ενός εργαζομένου.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;