Τι είναι η Λήψη Απόφασης;

Το τεστ λήψης απόφασης αξιολογεί τον σύνθετο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους προκειμένου να αναλύσουν τα δεδομένα μιας περίστασης.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση διαφοροποιούνται ανά άτομο, όπως επίσης διαφοροποιείται και ο τρόπος αξιολόγησης τους.

Ο τρόπος λήψης απόφασης έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την τελική επιτυχία ή αποτυχία ενός σχεδίου δράσης καθώς και με την γενικότερη ανάπτυξη ή στασιμότητα μιας εταιρείας.

Η αξιολόγηση του τρόπου λήψης απόφασης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Γιατί πρέπει να αξιολογηθεί ο τρόπος λήψης απόφασης;

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και καθορίζει την μετέπειτα πορεία και τα αποτελέσματα μας σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Το πλήθος των αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε είναι τέτοιο που αρκετές φορές αποφασίζουμε ασυνείδητα και μηχανικά.

Επειδή ως άνθρωποι έχουμε ο καθένας τελείως διαφορετική προσωπικότητα, ικανότητες, αυτοπεποίθηση, βιώματα, εμπειρίες, επιθυμίες, στόχους, αδυναμίες και ελαττώματα, όπως είναι φυσικό επιλέγουμε με τελείως ξεχωριστό τρόπο και με προσωπικά κριτήρια όταν πρέπει να λάβουμε μια απόφαση.

Ο τρόπος λήψης απόφασης δεν επηρεάζεται τόσο από το φύλο, από τον δείκτη ευφυΐας ή από την ηλικία. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά. Περισσότερο ο τρόπος λήψης αποφάσεων φαίνεται να είναι συνδεδεμένος με τον χαρακτήρα, τα βιώματα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου.

Επίσης ο τρόπος λήψης αποφάσεων αποτελεί κατά κύριο λόγο προϊόν μάθησης και έξη παρά μια ιδιότητα έμφυτη και εγγενή. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή διαμορφώνει και υιοθετεί από τα πρώτα στάδια της ζωής του ένα προσωπικό στυλ λήψης απόφασης, το οποίο τον χαρακτηρίζει με κάποιες παραλλαγές και στην μετέπειτα ζωή του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος λαμβάνει αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων εξελίσσεται δυναμικά και διαφοροποιείται μέσω της συνεχούς μάθησης και της απόκτησης εμπειρίας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι λήψης απόφασης και ο κάθε ένας από αυτούς κρίνεται ως λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένος ανάλογα με τον αρχικό στόχο και την τελική έκβαση. Δεν υπάρχουν ωστόσο απόλυτα σωστοί και λανθασμένοι τρόποι λήψης απόφασης. Υπό αυτήν την έννοια είναι άσκοπο να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται και αποφασίζει επειδή σε εμάς φαίνεται λάθος. Μπορεί ενδεχομένως για μια εργασιακή θέση ή για μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων να απαιτείται αποφασιστικότητα, γρήγορη αντίληψη και ταχύτατη επιλογή, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση ένας εξεταζόμενος ο οποίος γνωρίζουμε μέσω του τεστ ότι είναι αναποφάσιστος ή αποφασίζει αφού πρώτα εξετάσει λογικά όλα τα στοιχεία να μην είναι κατάλληλος και να μην αποδώσει.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;