Τι είναι η Γλωσσική Ικανότητα;

Η κατανόηση του γραπτού λόγου και η ακριβής χρήση του αποτελούν βασικό συστατικό επιτυχίας σε μια τεράστια σειρά επαγγελμάτων.

Η γλωσσική ικανότητα αντανακλά την γενικότερη νοημοσύνη του ατόμου και η ανάπτυξη της εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Λόγω έμφυτου ταλέντου, εγγενούς κλίσης ή και συστηματικής καλλιέργειας κάποιοι άνθρωποι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανεπτυγμένη την ικανότητα να προσεγγίζουν γλωσσικές έννοιες και να επιλύουν γλωσσικές δοκιμασίες από ότι οι υπόλοιποι.

Η αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η γλωσσική ικανότητα;

Η γλωσσική ικανότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο μπορεί να προσεγγίζει λέξεις, προτάσεις, γραπτά κείμενα, ρήματα, επίθετα καθώς και να κατανοεί νοήματα, να παράγει συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, να γνωρίζει την σημασία των λέξεων και την χρήση τους, να συμπληρώνει λέξεις που παραλείπονται με βάση τα συμφραζόμενα και να τοποθετείται απέναντι στον γραπτό λόγο κριτικά. Η ικανότητα αυτή είναι εν μέρει έμφυτη, δηλαδή το άτομο περιλαμβάνει μέσα του ως ζωντανό οργανισμό την ελληνική γλώσσα και την μαθαίνει με τρόπο ασυνείδητο και μη συστηματικό κάθε στιγμή της ζωής του μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους και εν μέρει επίκτητη, με την έννοια ότι όλοι μας έχουμε λάβει κάποιες γνώσεις από την επίσημη υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσουμε κάποιες κοινές δομές πάνω στις οποίες η γλώσσα θα αναπτύσσεται με τρόπο δυναμικό κάθε στιγμή που περνάει.

Η γλωσσική ικανότητα δεν βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με το επίπεδο σπουδών και τις γραμματικές γνώσεις αλλά απεικονίζει την γλωσσική ευχέρεια και την βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας, το επίπεδο της οποίας αποτελεί προσωπική κατάκτηση του καθενός.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;