Τι είναι Αφαιρετική και Κριτική Σκέψη;

Μεγάλες εταιρείες αξιολογούν την ικανότητα tων υποψηφίων για αφαιρετική και κριτική σκέψη.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουν ότι οι νεοπροσληφθέντες θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο και θα μπορούν με επιτυχία να επιλύουν καθημερινά πρακτικά προβλήματα, δυσκολίες και ανάγκες.

Η αξιολόγηση της αφαιρετικής - κριτικής σκέψης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αφαιρετική - κριτική σκέψη;

Το να διαθέτει κάποιος υψηλό βαθμό αφαιρετικής-κριτικής σκέψης δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι διαθέτει μαθηματικές γνώσεις, ότι έχει σπουδάσει την μαθηματική επιστήμη σε υψηλό επίπεδο, ότι μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη του πολύπλοκα αλγεβρικά θεωρήματα, συναρτήσεις, εξισώσεις ή τύπους, ότι διαθέτει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ότι είναι άριστος χειριστής της γλώσσας, ότι διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης (μπορεί ωστόσο να έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης ή να ισχύουν όλα τα παραπάνω αλλά αυτό δεν θα το δείξει η βαθμολογία σε αυτήν την διάσταση) και βέβαια σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της MENSA (Αμερικάνικος Οργανισμός μέτρησης της νοημοσύνης) και να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιθέτως η συγκέντρωση υψηλού βαθμού αφαιρετικής-κριτικής σκέψης δείχνει ότι ο εργαζόμενος διαθέτει την ικανότητα (κάτι δηλαδή πιο πρακτικό και ουσιαστικό από την απλή γνώση) για κριτική επεξεργασία, νοημάτων, λέξεων και γραμμάτων, την ικανότητα για αφαιρετική προσέγγιση αριθμητικών συμβόλων και την ικανότητα για ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ σχημάτων και αφηρημένων εννοιών. Λόγω έμφυτου ταλέντου, εγγενούς κλίσης ή και (μη συστηματικής) καλλιέργειας κάποιοι άνθρωποι έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ανεπτυγμένη την ικανότητα για αφαιρετική και κριτική σκέψη, δηλαδή την ικανότητα να προσεγγίζουν τέτοιες έννοιες και να επιλύουν τέτοια προβλήματα από ότι οι υπόλοιποι.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;