Τι είναι Αυτοεκτίμηση;

Σημαντικός παράγοντας η αυτοεκτίμηση στην επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων.Αρκετά συχνά μάλιστα η υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε επίτευξη σημαντικών στόχων ανεξάρτητα από την ύπαρξη ανάλογων ικανοτήτων και αντιστρόφως η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε αποτυχία παρά την ύπαρξη ικανοτήτων και σκληρής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα η αυτοεκτίμηση έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι σχετίζεται με ταχύτερη προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, καλύτερη συνεργασία, αντιμετώπιση δυσκολιών, αντοχή στο στρες, διατήρηση ψυχραιμίας σε πιεστικές καταστάσεις, πρόληψη λαθών και επίτευξη δύσκολων στόχων.

Αντιθέτως η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οδηγεί σε έλλειψη πρωτοβουλίας, κακές διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις, παραίτηση και αποτυχία.

Η αξιολόγηση του βαθμού αυτοεκτίμησης του εργαζομένου θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αυτοεκτίμηση;

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί βασικό κομμάτι της ανθρώπινης προσωπικότητας και αναφέρεται στην πίστη του ατόμου στις ικανότητες και στις δυνάμεις του. Σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας εξελίσσεται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου και αυξομειώνεται ανάλογα

α) με τους στόχους που επιτυγχάνει το άτομο,
β) τις αποτυχίες του καθώς και
γ) την υποκειμενική αξιολόγηση του για όλα τα παραπάνω.

Σημαντικός όγκος επιστημονικών ερευνών έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία 10ετία σχετικά με την διάσταση της αυτοεκτίμησης. Ο λόγος αύξησης του ενδιαφέροντος για την αυτοεκτίμηση έγκειται στο ότι η έλλειψη της σχετίζεται με ψυχοπαθολογία (δυσκολίες προσαρμογής, νευρώσεις, αυτοκτονικές τάσεις κ.α.) ενώ η ανάπτυξη της σχετίζεται ιδιαίτερα με την ψυχολογική ευεξία και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα η υψηλή αυτοεκτίμηση θεωρείται ότι διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην επαγγελματική επιτυχία. Όλοι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες διαθέτουν υψηλή αυτοεκτίμηση και όλες οι ανταγωνιστικές εταιρείες στηρίζουν την επίτευξη των στόχων τους σε εργαζόμενους με υψηλή αυτοεκτίμηση.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;