Τεστ Ηγεσίας - ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ ηγεσίας, διάγνωσης της ηγετικής ικανότητας του ατόμου.

Τεστ Ηγεσίας, τί είναι;
Verbal Skills Test

Το Τεστ Ηγεσίας αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του στυλ ηγεσίας στον χώρο εργασίας βασισμένο στο μοντέλο του Goleman (2000, Harvard Business Review, Leadership that gets results). Αποτελείται από 75 δηλώσεις αυτοαναφοράς στις οποίες ο εργαζόμενος καλείται να υποδείξει τον βαθμό στον οποίο η κάθε μια τον χαρακτηρίζει μέσα από την χρήση μιας 5βάθμιας κλίμακας (1= διαφωνώ απολύτως, 5= συμφωνώ απολύτως).

Το Τεστ Ηγεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε καταξιωμένα στελέχη που ήδη κατέχουν ηγετική / προϊσταμενική θέση μέσα σε μια εταιρεία όσο και σε εργαζόμενους που προορίζονται για προαγωγή – κατάληψη ηγετικής θέσης.

Το Τεστ Ηγεσίας δείχνει τον βαθμό που 6 διαφορετικά στυλ ηγεσίας χαρακτηρίζουν τον εργαζόμενο. Τα στυλ με βάση το μοντέλο του Goleman είναι τα εξής:

1) Οραματιστής ηγέτης – ηγείται μεταδίδοντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα και προκαλώντας αποδοχή και ενθουσιασμό για τον στόχο.
2) Δημοκρατικός ηγέτης – ηγείται λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες όλων και ενθαρρύνοντας την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων.
3) Coach – Μέντορας – ηγείται με βάση τις γνώσεις του και λαμβάνοντας ρόλο δασκάλου – εκπαιδευτή. 4) Ο ανταγωνιστικός ηγέτης – επικεντρώνεται στην νίκη και διακρίνεται από φιλοδοξία και ανταγωνιστικό πνεύμα.
5) Ο ηγέτης της εντολής – διοικεί με σκληρό αποφασιστικό τρόπο και βασίζει τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας στις εντολές του.
6) Ο συνεργατικός ηγέτης – ηγείται με στόχο την βιωσιμότητα της ομάδας και την διατήρηση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων των μελών.

Στα παραπάνω 6 στυλ ηγεσίας του Goleman έχουμε προσθέσει και ένα 7ο στυλ με τον τίτλο «Αναποτελεσματικός Ηγέτης». Το στυλ αυτό ενσωματώνει αναποτελεσματικές ηγετικές συμπεριφορές με βάση την τυπολογία του Forbes Magazine (2014) και η συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας σε αυτό είναι ενδεικτική εκπαιδευτικών αναγκών και ωρίμανσης εκ μέρους του ηγέτη.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;