Τεστ Επαγγελματικών Αξιών - GalaValues Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης των επαγγελματικών αξιών του ατόμου.

Τι είναι το GalaValues Test;
Work Value Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης των επαγγελματικών αξιών του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Δυο από τις πιο έγκυρες προσεγγίσεις στον τρόπο μέτρησης των αξιών χρησιμοποιούνται από το συγκεκριμένο τεστ. Η πρώτη συνδέεται με την ενδοπροσωπική προσαρμογή του ατόμου, δηλαδή σχετικά με το τι το άτομο επιθυμεί, νιώθει, εκφράζει, πιστεύει προτιμά όσον αφορά προσωπικά του θέματα και η δεύτερη συνδέεται με την διαπροσωπική προσαρμογή δηλαδή σχετικά με το πως το άτομο συμπεριφέρεται, κινείται, αποφασίζει όσον αφορά τις σχέσεις του και την συνδιαλλαγή του με τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις αυτές, το τεστ προσπαθεί να δώσει μια πλήρη εικόνα του συστήματος αξιών του ατόμου. Συγκεκριμένα το τεστ είναι σχεδιασμένο για :

α) να μετρά ορισμένες βασικές αξίες που αφορούν τις σχέσεις του ατόμου με τους άλλους. Αυτές οι συγκεκριμένες αξίες είναι σημαντικές για την κοινωνική και επαγγελματική προσαρμογή του ατόμου. Οι 7 αξίες που μετριούνται είναι η ανάγκη υποστήριξης, η κοινωνική συμμόρφωση, η ανάγκη αναγνώρισης, η ανεξαρτησία, ο αλτρουισμός, η ηγεσία και η επικοινωνία.

β) να μετρά συγκεκριμένες σημαντικές αξίες που βοηθούν στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις και τα προβλήματα της καθημερινής τους ζωής. Οι αξίες αυτές είναι η υλιστική θεώρηση, η επίτευξη υψηλών στόχων, η ανάγκη για ποικιλία δραστηριοτήτων, η αποφασιστικότητα, η τάξη, η σαφήνεια στόχων, η επαγγελματική σταθερότητα, η ανάγκη για ήρεμο εργασιακό περιβάλλον, η προτίμηση για πνευματική δραστηριότητα και η ανάγκη για σωματική δραστηριότητα.

Το τεστ αποτελείται από 80 ερωτήσεις με τρεις δυνατές επιλογές η καθεμία . Για κάθε μια τριάδα πιθανών απαντήσεων, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει δύο: εκείνη που τον εκφράζει περισσότερο και εκείνη που τον εκφράζει λιγότερο. Οι προτάσεις σε κάθε ερώτηση εκφράζουν τρεις διαφορετικές αξίες, διατυπωμένες έτσι ώστε να μην προκαταβάλλουν αρνητικά τον ερωτώμενο και να μην είναι κοινωνικά ανεπιθύμητες. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η πιθανότητα επιλογής από το άτομο της κοινωνικά επιθυμητής πρότασης και εξασφαλίζεται ότι θα επιλέξει την απάντηση που πραγματικά τον εκφράζει. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, αποφεύγεται το σφάλμα μέτρησης που οφείλεται στη συνειδητή διαστρέβλωση των απαντήσεων από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του ατόμου για το κοινωνικά επιθυμητό ή από την πίεση του χορηγητή.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaValues Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία στάθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας τα αποτελέσματα της.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;