Τι είναι η Επαγγελματική Ικανοποίηση;

Όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να εξετάζουν συστηματικά το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων τους.

Ο λόγος για αυτό το ενδιαφέρον βρίσκεται στον αυξανόμενο όγκο επιστημονικών πορισμάτων τα οποία συνδέουν την επαγγελματική ικανοποίηση με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, τις μειωμένες προθέσεις για αποχώρηση, την μεγαλύτερη δέσμευση, την καλύτερη συνεργασία και την επίτευξη απαιτητικών στόχων

Η αξιολόγηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών ανάπτυξης και χάραξης στρατηγικής των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η επαγγελματική ικανοποίηση;

Η επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο νιώθει δικαιωμένο για την επιλογή του να εργαστεί για μια συγκεκριμένη εταιρεία και καθορίζει τον βαθμό δέσμευσης του στα εταιρικά οράματα.

Ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης επηρεάζεται από όλες τις εργασιακές διαστάσεις και υπάγεται σε αυξομειώσεις με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τις κινήσεις τις διοίκησης.

Ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από την εταιρεία καταβάλλει και την αντίστοιχη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;