Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης - GalaEmo Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία.

Τι είναι το GalaEmo Test;
Emotional Intelligence Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης του τεστ παρουσιάστηκαν από τον δημιουργό του στο 1ο Διεθνές Συνέδριο "Emotions & Interpersonal Skills at Work" (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005) και στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία) (Γιάννενα, Δεκέμβριος 2005) συγκεντρώνοντας κολακευτικά σχόλια από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaEmo Test;
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Ήδη μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού όπως η Microsoft και η Shell χρησιμοποιούν τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης για την επιλογή των συνεργατών τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι επιλέγουν τους καλύτερους.

Στατιστικά στοιχεία - Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης - GalaEmo Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα 741 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.
Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.
Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι
Cronbach a = 0,8979

Sη αξιοπιστία ημικλάστωνy:

Guttman Split - half = 0,8378
Equal Length Spearman Brown = 0,8448

Ικανοποιητικοί είναι και οι δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες.

  • Υποκλίμακα 1 : a= 0,72
  • Υποκλίμακα 2 : a= 0,69
  • Υποκλίμακα 3 : a= 0,70
  • Υποκλίμακα 4 : a= 0,62
  • Υποκλίμακα 5 : a= 0,68
Ο μέσος όρος του δείγματος ήταν Χ= 567,30/875 και η τυπική απόκλιση SD= 47,69

Αντιστοίχως, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις επιμέρους υποκλίμακες είναι:

  • για την υποκλίμακα Αυτογνωσία (Υποκλίμακα 1) Χ = 119,51/175 και SD = 14,51,
  • για την υποκλίμακα Αυτορρύθμιση (Υποκλίμακα 2) Χ = 109,75/175 και SD = 13,11
  • για την υποκλίμακα Κίνητρα Συμπεριφοράς (Υποκλίμακα 3) Χ = 112,51/175 και SD = 10,23,
  • για την υποκλίμακα Ενσυναίσθηση (Υποκλίμακα 4) Χ = 114,03/175 και SD = 11,78
  • και για την υποκλίμακα Κοινωνικές Δεξιότητες (Υποκλίμακα 5) Χ = 111,51/175 και SD = 12,70
Τέλος η κλίμακα διαθέτει ικανοποιητική φαινομενική εγκυρότητα, έχοντας κατασκευαστεί με βάση την θεωρία του Goleman (1995) και υψηλή εγκυρότητα κριτηρίου (r= 0,85 ** , statistically significant at the 0,01 level) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα συγκεκριμένο αυτοαξιολογούμενο item.

Στην παρούσα στιγμή διενεργούνται αναλύσεις εγκυρότητας χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την πρωτότυπη κλίμακα των Petrides & Furnham (2001, 2003).

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;