Τεστ Προσωπικότητας - GalaPersonality Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης της προσωπικότητας του εργαζομένου.

Τι είναι το GalaPersonality Test;
Personality Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης της προσωπικότητας του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο τεστ έχει κατασκευαστεί με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διαστάσεις, πτυχές και συμπεριφορές που εντάσσονται στο γενικότερο τους πλαίσιο. Επίσης οι διαστάσεις που αξιολογεί το παρόν τεστ είναι περισσότερο επικεντρωμένες στο επαγγελματικό πλαίσιο με την έννοια ότι μέσω αυτού γίνεται μια προσπάθεια διάγνωσης χαρακτηριστικών, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν και να ρυθμίζουν την ικανότητα προσαρμογής, την παραγωγικότητα και την επαγγελματική πρόοδο.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaPersonalityTest;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Στατιστικά στοιχεία - Τεστ Προσωπικότητας - GalaPersonality Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα 2550 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.

Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.
Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι
Cronbach a = 0,84
η αξιοπιστία ημικλάστων
Guttman Split - half = 0,81
Equal Length Spearman Brown = 0,8132
Ικανοποιητικοί είναι και οι δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες:

 • Υποκλίμακα 1 Τόλμη: a= 0, 69
 • Υποκλίμακα 2 Υπευθυνότητα: a= 0, 81
 • Υποκλίμακα 3 Ανεξαρτησία: a= 0, 77
 • Υποκλίμακα 4 Αυθορμητισμός: a= 0, 72
 • Υποκλίμακα 5 Αυτοσεβασμός: a= 0, 78
 • Υποκλίμακα 6 Ενεργητικότητα: a= 0, 75
 • Υποκλίμακα 7 Εξωστρέφεια: a= 0, 64
 • Υποκλίμακα 8 Επιθετικότητα: a= 0, 69
 • Υποκλίμακα 9 Φιλοδοξία: a= 0, 70
 • Υποκλίμακα 10 Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής: a= 0, 65
Οι μέσοι όροι του δείγματος ήταν:
 • Χ (Τόλμη) = 59,26 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Τόλμη) = 9,137
 • Χ (Υπευθυνότητα) = 68,19 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Υπευθυνότητα) = 10,15
 • Χ (Ανεξαρτησία) = 66,36 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Ανεξαρτησία) = 9,59
 • Χ (Αυθορμητισμός) = 63,59 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Αυθορμητισμός) = 9,69
 • Χ (Αυτοσεβασμός) = 71,28 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Αυτοσεβασμός) = 9,56
 • Χ (Ενεργητικότητα) = 70,22 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Ενεργητικότητα) = 9,22
 • Χ (Εξωστρέφεια) = 64,47 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Εξωστρέφεια) = 9,35
 • Χ (Επιθετικότητα) = 50,99 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Επιθετικότητα) = 9,31
 • Χ (Φιλοδοξία) = 69,60 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Φιλοδοξία) = 9,02
 • Χ (Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής) = 69,30 / 100 και η τυπική απόκλιση
  SD (Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής) = 8,43
Τέλος η κλίμακα διαθέτει υψηλή εγκυρότητα κριτηρίου (r= 0,74 - 0,83 ** , statistically significant at the 0,01 level) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα συγκεκριμένο αυτοαξιολογούμενο item.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;