Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης - GalaJS Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης της επαγγελματικής ικανοποίησης του ατόμου.

Τι είναι το GalaJS Test;
Job Satisfaction Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Με το GalaJS Test μια εταιρεία μπορεί να διαγνώσει κατά πόσο ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος :

1) με την οργανωτική κουλτούρα
2) με την πολιτική των μισθών
3) με τις έξτρα παροχές
4) με το περιβάλλον εργασίας
5) με το αντικείμενο της εργασίας
6) με τον προϊστάμενο του
7) με τον τρόπο λήψης απόφασης
8) με τον βαθμό πρωτοβουλιών που μπορεί να λάβει
9) με την ποιότητα της εταιρικής επικοινωνίας
10) με τον βαθμό αναγνώρισης των προσπαθειών του
11) με τις διαδικασίες της εταιρείας
12) με το ωράριο.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaJS Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού καθώς και στην διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Το τεστ είναι διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις μόνο και όχι για ιδιώτες.

Στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία στάθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας τα αποτελέσματα της.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;