Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας - GalaLingua Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης της γλωσσικής ικανότητας του ατόμου.

Τι είναι το GalaLingua Test;
Verbal Skills Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης της γλωσσικής ικανότητας του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Με το GalaLingua Test μια εταιρεία μπορεί να διαγνώσει :

α) την ικανότητα λεκτικού ελέγχου, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να ελέγξει σε ένα ευρύτερο λεκτικό σύνολο (πρόταση, παράγραφος, κείμενο κ.τ.λ.) το αν μερικές λέξεις (λεκτική αντίληψη) χρησιμοποιούνται με τρόπο λανθασμένο όσον αφορά την σύνταξη την διατύπωση και το γενικότερο νόημα.

β) τον ορθογραφικό έλεγχο, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να γράψει με τον σωστό τρόπο λέξεις που χρησιμοποιεί στον προφορικό λόγο.

γ) την ικανότητα ταχείας αντίληψης λέξεων και επεξεργασίας νοήματος, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να αντιλαμβάνεται τις λέξεις που διαβάζει με ταχύτητα καθώς και το ευρύτερο γενικό νόημα του συνολικού κειμένου στο οποίο περιλαμβάνονται.

δ) τον λεξιλογικό πλούτο, το κατά πόσο δηλαδή ο εξεταζόμενος διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο καθώς και το κατά πόσο μπορεί να δώσει λέξεις συνώνυμες ή αντώνυμες μεταξύ τους. Επίσης την ευχέρεια που τον / την διακρίνει στην εκφορά και στην διατύπωση του λόγου.

ε) την ικανότητα αφαιρετικής & κριτικής προσέγγισης του γραπτού λόγου, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος αντιλαμβάνεται νοήματα και πληροφορίες που δεν αποτυπώνονται πλήρως με λέξεις ή αναφέρονται με έμμεσο τρόπο μέσα σε ένα κείμενο.

στ) την επαγωγική ικανότητα κατά την επεξεργασία του γραπτού λόγου, τον βαθμό δηλαδή στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να συμπληρώσει λέξεις που παραλείπονται με την βοήθεια των συμφραζομένων.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaLingua Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία στάθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας τα αποτελέσματα της.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;