Τεστ Αυτοεκτίμησης - GalaSelf-Esteem Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης του βαθμού Αυτοεκτίμησης στην εργασία.

Τι είναι το GalaSelf-Esteem Test;
Self-Esteem Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης του βαθμού αυτοεκτίμησης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaSelf-Esteem Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Ήδη μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού όπως η General Electric χρησιμοποιούν τεστ διάγνωσης του βαθμού αυτοεκτίμησης για την επιλογή των συνεργατών τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι επιλέγουν τους καλύτερους.

Στατιστικά στοιχεία
Τεστ Αυτοεκτίμησης & Αυτάρκειας - GalaSelf-efficacy Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί πιλοτικά σε ελληνικό δείγμα 265 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.

Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.

Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι
Cronbach a = 0,8721

η αξιοπιστία ημικλάστων
Guttman Split - half = 0,8397
Equal Length Spearman Brown = 0,8398

Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων στην πιλοτική στάθμιση είναι
Χ=165,88 / 250
και η τυπική απόκλιση
SD = 18,88

Τέλος η κλίμακα διαθέτει υψηλή εγκυρότητα κριτηρίου (r= 0,535 ** , statistically significant at the 0,01 level) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα συγκεκριμένο αυτοαξιολογούμενο item.

Στην παρούσα στιγμή διενεργούνται περαιτέρω αναλύσεις εγκυρότητας και ευρύτερη έρευνα στάθμισης.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;