Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας - GalaNumeric Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης της αριθμητικής ικανότητας του ατόμου ιδανικό και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις.

Αρκετά συχνά στην εργασιακή πρακτική ο εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα πρακτικών υπολογισμών, γρήγορης αντίληψης και επεξεργασίας αριθμών καθώς και εύρεσης αναλογιών μεταξύ αριθμητικών δεδομένων.

Η ικανότητα αυτή αντανακλά την γενικότερη νοημοσύνη του ατόμου και η ανάπτυξη της εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η αξιολόγηση της αριθμητικής ικανότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι το GalaNumeric Test;
Numerical Skills Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης της αριθμητικής ικανότητας του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και για ιδιώτες.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaNumeric Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία στάθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας τα αποτελέσματα της.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;