Τεστ Προσωπικότητας - Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Το testbiz.gr είναι μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη ιστοσελίδα ψυχομετρικής αξιολόγησης στην Ελλάδα. Το testΒiz.gr έχει κατασκευαστεί από Έλληνες ψυχολόγους προκειμένου να διαγιγνώσκει ικανότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματικές αξίες μέσω της χρήσης ειδικά σταθμισμένων επιστημονικών τεστ. Τέτοιου είδους τεστ χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σταδιακά τείνουν να αποτελέσουν συνήθη πρακτική και μεταξύ των ελληνικών εταιρειών. Τα τεστ αυτά λειτουργούν συνεπικουρικά με την συνέντευξη στην διαδικασία της επιλογής προσωπικού καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης παρέχοντας αντικειμενικά αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα και προφυλάσσοντας από παραπλανητικές και συχνά εσφαλμένες κρίσεις.

Δείτε περισσότερα!


Μοναδικά τεστ!


Στο testBiz.gr θα βρείτε τεστ που εξετάζουν τον βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, την προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση, την αφαιρετική-κριτική σκέψη, τον τρόπο λήψης απόφασης, τις επαγγελματικές αξίες, την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και την γλωσσική και αριθμητική ικανότητα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την χρήση των τεστ.

τεστ εύρεσης προσωπικού
Εγγραφή στο testBiz

Για εταιρείες & Οργανισμούς

Τέτοιου είδους τεστ χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σταδιακά τείνουν να αποτελέσουν συνήθη πρακτική και μεταξύ των ελληνικών εταιρειών. Τα τεστ, λειτουργούν συνεπικουρικά με την συνέντευξη στην διαδικασία της επιλογής προσωπικού καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης, παρέχοντας αντικειμενικά αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα, προφυλάσσοντας από παραπλανητικές και συχνά εσφαλμένες κρίσεις.


Εγγραφή ως Επιχείρηση
Για Ιδιώτες
& Μαθητές

Τα τεστ αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και η αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των τεστ είναι εμπιστευτικά και το testBiz.gr δεσμεύεται για την μη δημοσιοποίηση τους τηρώντας τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Εγγραφή ως Ιδιώτης
Γιατί να
επιλέξετε εμάς


Στο testbiz θα βρείτε υψηλής ποιότητας και αισθητικής ψυχομετρικά τεστ, ιδανικά για ιδιώτες καθώς και για εταιρείες. Το σύστημα διαχείρισης είναι ιδανικό για τους απαιτητικούς που τα θέλουν όλα, αισθητική, χρηστικότητα και άμεσα αποτελέσματα!

Δείτε περισσότερα!
Γιατί να <br />
επιλέξετε εμάς
Τι λένε για εμάς!