Τι Είναι...
 
 
Τεστ Προσωπικότητας
GalaPersonality Test


Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης της προσωπικότητας του εργαζομένου.

Τεστ ΠροσωπικότηταςΤι είναι το GalaPersonality Test;
Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης της προσωπικότητας του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο τεστ έχει κατασκευαστεί με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διαστάσεις, πτυχές και συμπεριφορές που εντάσσονται στο γενικότερο τους πλαίσιο. Επίσης οι διαστάσεις που αξιολογεί το παρόν τεστ είναι περισσότερο επικεντρωμένες στο επαγγελματικό πλαίσιο με την έννοια ότι μέσω αυτού γίνεται μια προσπάθεια διάγνωσης χαρακτηριστικών, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν και να ρυθμίζουν την ικανότητα προσαρμογής, την παραγωγικότητα και την επαγγελματική πρόοδο.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaPersonalityTest;
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Δείτε Screenshots του Τεστ Προσωπικότητας

Τεστ Προσωπικότητας
Τεστ Προσωπικότητας

 


Κάντε το τεστ Προσωπικότητας

Στατιστικά στοιχεία
Τεστ Προσωπικότητας - GalaPersonality Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα 2550 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.

Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.

Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι
Cronbach a = 0,84

η αξιοπιστία ημικλάστων
Guttman Split - half = 0,81
Equal Length Spearman Brown = 0,8132

Τεστ Ψυχομετρικά Ικανοποιητικοί είναι και οι δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες.

Υποκλίμακα 1 Τόλμη :               a= 0,69
Υποκλίμακα 2 Υπευθυνότητα:     a= 0,81
Υποκλίμακα 3 Ανεξαρτησία :      a= 0,77
Υποκλίμακα 4 Αυθορμητισμός:    a= 0,72
Υποκλίμακα 5 Αυτοσεβασμός:     a= 0,78
Υποκλίμακα 6 Ενεργητικότητα:   a= 0,75
Υποκλίμακα 7 Εξωστρέφεια:       a= 0,64
Υποκλίμακα 8 Επιθετικότητα:      a= 0,69
Υποκλίμακα 9 Φιλοδοξία:           a= 0,70
Υποκλίμακα 10 Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής: a= 0,65

Τεστ Ψυχομετρικά Οι μέσοι όροι του δείγματος ήταν

Χ (Τόλμη) =  59,26 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Τόλμη) = 9,137

Χ (Υπευθυνότητα) =  68,19 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Υπευθυνότητα) = 10,15

Χ (Ανεξαρτησία) =  66,36 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Ανεξαρτησία) = 9,59

Χ (Αυθορμητισμός) =  63,59 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Αυθορμητισμός) = 9,69

Χ (Αυτοσεβασμός) =  71,28 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Αυτοσεβασμός) = 9,56

Χ (Ενεργητικότητα) =  70,22 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Ενεργητικότητα) = 9,22

Χ (Εξωστρέφεια) =  64,47 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Εξωστρέφεια) = 9,35

Χ (Επιθετικότητα) =  50,99 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Επιθετικότητα) = 9,31

Χ (Φιλοδοξία) =  69,60 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Φιλοδοξία) = 9,02

Χ (Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής) =  69,30 / 100 και η τυπική απόκλιση
SD (Φιλοσοφική - Κριτική στάση ζωής) = 8,43

Τεστ Ψυχομετρικά Τέλος η κλίμακα διαθέτει υψηλή εγκυρότητα κριτηρίου (r= 0,74 - 0,83 ** , statistically significant at the 0,01 level) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα συγκεκριμένο αυτοαξιολογούμενο item.

 
ΤΕΣΤ
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Τεστ Λήψης Απόφασης Τεστ Λήψης Απόφασης

SG Τεστ Προσωπικότητας SG Τεστ Προσωπικότητας

Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας

Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας

Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης

Τεστ Επαγγελματικών Αξιών Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

 
 
Εγγεγραμμένα Μέλη
265 εταιρείες
8888 ιδιώτες

 
 
 
 
Περιεχόμενα...

Test Αρχική
Test Προφίλ
Test Σκοπός
Test Δικαιώματα Χρήσης
Test Επικοινωνία
Τί Είναι...

Test
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Test
Λήψη Απόφασης
Test
Προσωπικότητα
Test
Αυτοεκτίμηση - Αυτάρκεια
Test
Αφαιρετική & Κριτική Ικανότητα
Test
Αριθμητική Ικανότητα
Test
Επαγγελματική Ικανοποίηση
Test
Επαγγελματικές Αξίες
Test
Γλωσσική Ικανότητα

Τεστ...

Test Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Test Τεστ Λήψης Απόφασης
Test
SG Τεστ Προσωπικότητας
Test
Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας
Test Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας
Test Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας
Test
Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης
Test
Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Test
Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

     
 
 
 

  Web design & Hosting by WebCore IT & Web Developments / all rights reserved by WebCore IT - Recruitment HRM, Copyright 2007