Τι Είναι...
 
 

GalaEmo Test

ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΤΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ
Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία.

Test Συναισθηματικής Νοημοσύνης Τι είναι το GalaEmo Test;
Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης του τεστ παρουσιάστηκαν από τον δημιουργό του στο 1ο Διεθνές Συνέδριο "Emotions & Interpersonal Skills at Work" (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005) και στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία) (Γιάννενα, Δεκέμβριος 2005) συγκεντρώνοντας κολακευτικά σχόλια από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaEmo Test;
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Ήδη μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού όπως η Microsoft και η Shell χρησιμοποιούν τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης για την επιλογή των συνεργατών τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι επιλέγουν τους καλύτερους.

Δείτε Screenshoots του Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

Κάντε το Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Στατιστικά στοιχεία
Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης - GalaEmo Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα 741 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.

Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.

Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι
Cronbach a = 0,8979

η αξιοπιστία ημικλάστων
Guttman Split - half = 0,8378
Equal Length Spearman Brown = 0,8448

Ικανοποιητικοί είναι και οι δείκτες αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες.

Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης Υποκλίμακα 1 : a= 0,72
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης Υποκλίμακα 2 : a= 0,69
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης Υποκλίμακα 3 : a= 0,70
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης Υποκλίμακα 4 : a= 0,62
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης Υποκλίμακα 5 : a= 0,68

Ο μέσος όρος του δείγματος ήταν Χ=  567,30/875 και η τυπική απόκλιση SD= 47,69

Αντιστοίχως, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις επιμέρους υποκλίμακες είναι:

Τεστ Ψυχομετρικά για την υποκλίμακα Αυτογνωσία (Υποκλίμακα 1) Χ = 119,51/175 και SD = 14,51,

Τεστ Ψυχομετρικά για την υποκλίμακα Αυτορύθμιση (Υποκλίμακα 2) Χ = 109,75/175 και SD = 13,11,

Τεστ Ψυχομετρικά για την υποκλίμακα Κίνητρα Συμπεριφοράς (Υποκλίμακα 3) Χ = 112,51/175 και SD = 10,23,

Τεστ Ψυχομετρικά για την υποκλίμακα Ενσυναίσθηση (Υποκλίμακα 4) Χ = 114,03/175 και SD = 11,78

Τεστ Ψυχομετρικά και για την υποκλίμακα Κοινωνικές Δεξιότητες (Υποκλίμακα 5) Χ = 111,51/175 και SD = 12,70.

Τέλος η κλίμακα διαθέτει ικανοποιητική φαινομενική εγκυρότητα, έχοντας κατασκευαστεί με βάση την θεωρία του Goleman (1995) και υψηλή εγκυρότητα κριτηρίου (r= 0,85 ** , statistically significant at the 0,01 level) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα συγκεκριμένο αυτοαξιολογούμενο item.

Στην παρούσα στιγμή διενεργούνται αναλύσεις εγκυρότητας χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την πρωτότυπη κλίμακα των Petrides & Furnham (2001, 2003).

 
ΤΕΣΤ
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Τεστ Λήψης Απόφασης Τεστ Λήψης Απόφασης

SG Τεστ Προσωπικότητας SG Τεστ Προσωπικότητας

Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας

Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας

Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης

Τεστ Επαγγελματικών Αξιών Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

 
 
Εγγεγραμμένα Μέλη
265 εταιρείες
8888 ιδιώτες

 
 
 
 




Περιεχόμενα...

Test Αρχική
Test Προφίλ
Test Σκοπός
Test Δικαιώματα Χρήσης
Test Επικοινωνία
Τί Είναι...

Test
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Test
Λήψη Απόφασης
Test
Προσωπικότητα
Test
Αυτοεκτίμηση - Αυτάρκεια
Test
Αφαιρετική & Κριτική Ικανότητα
Test
Αριθμητική Ικανότητα
Test
Επαγγελματική Ικανοποίηση
Test
Επαγγελματικές Αξίες
Test
Γλωσσική Ικανότητα

Τεστ...

Test Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Test Τεστ Λήψης Απόφασης
Test
SG Τεστ Προσωπικότητας
Test
Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας
Test Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας
Test Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας
Test
Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης
Test
Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Test
Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

     
 
 
 

  Web design & Hosting by WebCore IT & Web Developments / all rights reserved by WebCore IT - Recruitment HRM, Copyright 2007